Pridajte sa k nám. COMCO do svojho tímu v Trnave hľadá skladníkov a predajcov. Kliknite pre viac informácií.
Skopírované do schránky
Facebook
Twitter
Skopírovať odkaz

Kedy je potrebné meniť brzdové kotúče

Všetky potrebné rady k starostlivosti o brzdové kotúče.

Brzdový systém, je jedným z najdôležitejších prvkov automobilu v oblasti aktívnej bezpečnosti. Jeho hlavnou úlohou je zastavenie, spomalenie v naliehavej situácii alebo udržanie auta v nehybnosti, keď je to potrebné počas jazdy alebo pri parkovaní.

Typy brzdových systémov

Existujú rôzne typy brzdových systémov, ktoré sa líšia podľa spôsobu ovládania:

 • Mechanicky ovládané brzdy: Ovládané ručne pomocou tiahla, lanka alebo páky.
 • Hydraulicky ovládané brzdy: Využívajú tlak brzdovej kvapaliny v uzavretom potrubí.
 • Pneumaticky ovládané brzdy: Fungujú na princípe tlaku vzduchu uzavretého v potrubí.
 • Elektricky ovládané brzdy: Ovládané elektrickým okruhom.
 • Zmiešane ovládané brzdy: V jednej časti napr. pneumaticky a v druhej hydraulicky z čoho potom vzniká pneumaticko-hyuraulický prevod.

 

Moderné brzdové systémy sú vybavené rôznymi technológiami, ktoré zlepšujú ich výkon a bezpečnosť ako napríklad:

Protiblokovací systém (ABS): Zabraňuje blokovaniu kolies počas prudkého brzdenia a umožňuje lepšiu kontrolu nad vozidlom.

Systém elektronického rozdelenia brzdnej sily (EBD): Optimalizuje rozdelenie brzdnej sily medzi predné a zadné kolesá.

Asistent brzdenia (BAS): Rozpoznáva situácie núdzového brzdenia a automaticky zvyšuje brzdný tlak, aby sa dosiahlo rýchlejšie a účinnejšie spomalenie.

Systém kontroly trakcie (TCS): Znižuje alebo zabraňuje prešmyku kolies pri zrýchlení tým, že upravuje brzdný tlak a výkon motora.

Elektronický stabilizačný program (ESP): Pomáha udržiavať smerovú stabilitu vozidla, hlavne pri zmenách smeru jazdy.

Hlavné druhy bŕzd

Pokiaľ ide o druhy bŕzd, automobily sú vo všeobecnosti vybavené tzv. trecími brzdami, kde brzdná sila vzniká trením medzi pevnou časťou a otáčajúcou sa súčasťou.

Kotúčové brzdy - pracujú na princípe tlaku brzdových platničiek na kotúč, ktorý sa aktivuje stlačením pedálu brzdy, v dôsledku čoho brzdová kvapalina poháňa piest a platničky sú pritláčané na brzdnú plochu kotúča, čo zastaví alebo spomalí vozidlo.

Bubnové brzdy- obvykle sa nachádzajú na zadných nápravách starších vozidiel, fungujú tak, že brzdové obloženie sa tlakom valčekov rozpína o vnútornú stranu brzdového bubna a zároveň slúžia ako parkovacie brzdy.

Kotúčové brzdy

Obr. č. 1 zobrazuje systém kotúčových bŕzd auta- brzdový kotúč, brzdový strmeň a brzdové doštičky   

Obr. č. 2 zobrazuje vetraný brzdový kotúč a brzdové a brzdové doštičky

 • Kotúčové brzdy sú dnes najrozšírenejším typom brzdového systému používaného v osobných automobiloch, hlavne na predných kolesách, pretože sú efektívnejšie a majú lepšie chladiace schopnosti ako bubnové brzdy.
 • Môžu sa líšiť v dizajne – od jednoduchých pevných kotúčov po vetrané varianty, ktoré zlepšujú chladenie vďaka vnútorným kanálikom, cez ktoré prúdi vzduch. Vetrané kotúče sú obzvlášť účinné pri odvádzaní tepla pri dlhotrvajúcom brzdení, čo znižuje riziko prehriatia a zlepšuje výkon bŕzd.
 • Fungujú na princípe trenia medzi brzdovým kotúčom a brzdovými platničkami. Brzdový kotúč je obvykle vyrobený z liatiny alebo kompozitného materiálu a je pripevnený ku náboju.

 

Výhody kotúčových bŕzd:

 

 • Lepšie odvádzanie tepla: Kotúčové brzdy sú efektívnejšie pri odvádzaní tepla, čo znižuje riziko prehrievania.
 • Lepšia účinnosť za mokra: Vďaka tomu, že voda sa z kotúčov ľahko odparuje, sú kotúčové brzdy efektívnejšie aj za mokra.
 • Jednoduchšia kontrola a údržba: Platničky a kotúče je možné ľahko skontrolovať bez demontáže kolesa.
 • Stabilita pri brzdení: Poskytujú stabilnejšiu brzdnú silu a lepšiu ovládateľnosť vozidla počas brzdenia.

 

Aby sme lepšie pochopili ako funguje brzdový systém automobilu s kotúčovými brzdami, musíme sa pozrieť na jeho princíp fungovania a jednotlivé komponenty:

Princíp fungovania kotúčových bŕzd:

Keď vodič stlačí brzdový pedál, aktivuje sa hlavný brzdový valec, ktorý zvyšuje tlak v brzdovom systéme. Tlak sa rozšíri cez brzdové potrubia naplnené brzdovou kvapalinou až k brzdovým strmeňom. V strmeňoch sa tlak premení na mechanický pohyb piestov, ktoré pritlačia brzdové doštičky k brzdovým kotúčom. Trenie medzi doštičkami a kotúčmi spomaľuje otáčanie kolies, čo vedie k zastaveniu alebo spomaleniu vozidla.

Na obrázku vidíme komponenty brzdového systému kolesa auta v čase brzdenia, zobrazujúc jeho dynamickú funkciu.

Základné komponenty kotúčových bŕzd:

 • Brzdový kotúč (rotor): Brzdový kotúč je pevný disk, ktorý sa otáča spoločne s kolesom vozidla. Pri brzdení sa na tento kotúč aplikuje tlak brzdovými doštičkami, čím sa vytvára trenie potrebné na zastavenie alebo spomalenie vozidla. Je vyrobený z liateho železa alebo vysokoteplotných kompozitných materiálov a navrhnutý tak, aby vydržal extrémne teploty a odolával opotrebeniu.
 • Brzdové doštičky (platničky): Sú vybavené brzdovým materiálom (napríklad keramikou alebo kovovými zmesami), ktorý je navrhnutý tak, aby efektívne vytváral trenie proti kotúču. Toto trenie je základným mechanizmom, ktorý spomaľuje vozidlo.
 • Brzdový strmeň: je mechanizmus, ktorý drží brzdové doštičky a obsahuje jeden alebo viac hydraulických piestov. Pri brzdení sa piesty aktivujú a tlačia doštičky proti brzdovému kotúču.
 • Brzdová kvapalina: Hydraulická tekutina špeciálne vyvinutá tak, aby odolávala vysokým teplotám brzdenia, je prenesená cez pevné a pružné brzdové hadičky z hlavného brzdového valca do strmeňov. Táto kvapalina musí byť pravidelne menená, aby sa predišlo absorpcii vlhkosti, ktorá môže spôsobiť koróziu a zníženie výkonu.

 

Starostlivosť o brzdový systém

Pravidelná údržba brzdového systému je nevyhnutná, aby sa zachoval jeho optimálny stav a funkčnosť. Mnohí vodiči si však často neuvedomujú význam udržiavania brzdového systému.

Mechanici odporúčajú kontrolu brzdového systému každých 15 000 kilometrov.

Údržba a servis

Správna údržba kotúčových bŕzd zahŕňa:

 • Pravidelná kontrola hrúbky brzdových kotúčov: Kotúče sa prirodzene opotrebúvajú a akonáhle dosiahnu minimálnu hrúbku, je potrebné ich vymeniť.
 • Výmena brzdovej kvapaliny: Brzdová kvapalina by mala byť vymenená v intervaloch odporúčaných výrobcom, minimálne každé 2 roky, pretože časom môže absorbovať vlhkosť a strácať svoje hydraulické vlastnosti. Je viditeľná v priesvitnej nádobe a jej hladina by nemala klesnúť pod určitú úroveň.
 • Kontrola a výmena brzdových doštičiek: Doštičky sú spotrebný materiál a musia byť vymenené, keď ich hrúbka klesne pod bezpečnostnú hranicu. Nemali by byť tenšie ako 2 mm a u novších modelov môže byť ich opotrebenie indikované senzorom, ktorý aktivuje kontrolku na palubnej doske.
 • Kontrola čistoty a funkčnosti brzdového systému: Strmeň a jeho komponenty by mali byť čisté a pohyblivé časti by mali byť dobre mazané.

 

Signály, že je správny čas na výmenu kotúčových bŕzd

Poznať správny čas na výmenu bŕzd je nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Pri opotrebení bŕzd dochádza k čiastočnej alebo úplnej strate brzdnej sily. Príčinou je zvyčajne trenie medzi brzdovými platničkami a brzdovým kotúčom, ktoré nevyvíjajú dostatočnú brzdnú silu na rýchle zastavenie vozidla. Ak si nie ste istí, nechajte si ich prekontrolovať v servise, najmä v prípade, že na nich máte najazdených veľa kilometrov. 

Tieto signály obvykle znamenajú, že kotúče sú súce na výmenu:

 • Hrúbka brzdového kotúča: Výrobcovia určujú minimálnu prípustnú hrúbku brzdových kotúčov. Pravidelná kontrola hrúbky kotúčov je dôležitá, a ak kotúče dosiahnu alebo sú blízko k tejto minimálnej hodnote, je čas na ich výmenu. Úbytok hrúbky kotúča však spozorujete len ťažko, preto si všímajte aj iné znaky opotrebovania.
 • Vibrácie a nepravidelné brzdenie: Keď pocítite vibrácie na brzdovom pedáli alebo volante pri brzdení, môže to naznačovať, že kotúče sú nerovnomerne opotrebované alebo zdeformované extrémnymi teplotnými zmenami.
 • Ťahanie auta do strany pri brzdení: Môže byť spôsobené nerovnomerným opotrebovaním brzdových súčiastok alebo poškodením hydraulického systému.
 • Vizuálna kontrola: Viditeľné ryhy, praskliny alebo iné poškodenie na povrchu brzdových kotúčov sú tiež  jasným signálom, že je čas na ich výmenu.
 • Hluk pri brzdení: Nezvyčajné zvuky, ako pískanie alebo brúsenie, môžu naznačovať, že brzdové doštičky sú nadmerne opotrebované a môžu poškodzovať kotúč.
 • Korózia: Významný problém, ktorý môže ovplyvniť kotúče, brzdové obloženie aj potrubia, čo následne vedie k úniku brzdovej kvapaliny a strate brzdnej sily.

 

Na obrázku môžeme vidieť opotrebované brzdové kotúče automobilu. Kotúče vykazujú známky výrazného opotrebenia a hrdze, čo naznačuje ich intenzívne používanie.

Čo ovplyvňuje životnosť kotúčových bŕzd

 • Štýl jazdy: Životnosť brzdových komponentov závisí aj od jazdného štýlu. Agresívne brzdenie a časté používanie bŕzd môže výrazne skrátiť životnosť brzdových komponentov v dôsledku zvýšeného trenia a tepla. Brzdenie motorom a plynulý štýl jazdy môže ich funkčnosť a životnosť predĺžiť.
 • Prostredie: Jazda v mestských podmienkach s častým zastavovaním, jazda v horských oblastiach alebo na prašných či štrkovitých cestách môže urýchliť opotrebovanie brzdových kotúčov.
 • Kvalita materiálov: Vysokokvalitné materiály, ako sú keramické zmesi sú odolnejšie proti opotrebeniu než štandardné kovové zliatiny a tým môžu predĺžiť ich životnosť.
 • Hmotnosť vozidla: Väčšia hmotnosť znamená väčšiu záťaž na brzdovom systéme, čo vedie k rýchlejšiemu opotrebeniu kotúčových bŕzd.
 • Technický stav vozidla: Správne nastavená geometria, vyváženie kolies a pravidelná kontrola sú kľúčové pre zníženie rizika opotrebenia kotúčových bŕzd.
 • Údržba: Kontrola a výmena brzdovej kvapaliny môže tiež pomôcť predĺžiť životnosť brzdového systému. Použitie nevhodnej kvapaliny môže viesť ku korózii jednotlivých komponentov.

 

Rady pre používanie vozidla po výmene bŕzd:

Vozidlo môžete používať ihneď po výmene bŕzd. Odporúča sa však nové brzdy zabehnúť, aby sa zabránilo deformácii nových komponentov bŕzd v dôsledku prehrievania. Pri výmene brzdového kotúča alebo brzdových doštičiek (platničiek) do seba tieto dve časti brzdy nezapadajú dokonale. Ak sa brzdové obloženie po montáži náhle veľmi zahreje, môže sa v dôsledku trecieho tepla deformovať. Po výmene brzdy sa preto neodporúča jazdiť rovnakým spôsobom ako zvyčajne. Počas prvých 500 kilometrov sa bezdôvodne vyhnite dlhodobému núdzovému brzdeniu, kým si kotúč a doštičky sadnú.

Rady na záver:

Výmena kotúčových bŕzd nie je len otázkou udržiavania vozidla v bezpečnom technickom stave, ale aj záväzkom voči vašej a verejnej bezpečnosti. Vždy je dôležité riadiť sa servisnými intervalmi a technickými špecifikáciami odporúčanými výrobcom vozidla. Tieto údaje nájdete v servisnej knižke vozidla a poskytujú orientačné údaje o tom, kedy je potrebné brzdové komponenty skontrolovať alebo vymeniť. Netreba váhať už pri prvých známkach opotrebovania alebo poškodenia brzdových komponentov, pretože ignorovanie týchto varovných signálov môže viesť nielen k zvýšenému riziku nehody, ale tiež k ďalším poškodeniam vozidla, ktoré môžu byť finančne náročné.  Investícia do nových brzdových kotúčov je investíciou do vášho pokoja vždy, keď sadnete za volant.


Prečítajte si tiež

x

Novinky emailom

Vložte Vašu e-mail adresu a dostávajte novinky.
x

Váš nákupný košík


UPOZORNENIEPrebehla aktualizácia cien a skladovej dostupnosti tovarov z Vášho košíka.

Prosím, prekontrolujte si nákupný košík.


x

Strážiť dostupnosťZadajte e-mail a my vás upozorníme, keď bude tento produkt opäť dostupný.
Vyplňte e-mail
O D O S L A N É