Skopírované do schránky
Facebook
Twitter
Skopírovať odkaz

Nemrznúca kvapalina: Ako ochrániť váš motor v zime

Nepodceňujte kontrolu nemrznúcej kvapaliny.

Nemrznúca kvapalina je pre motoristov veľmi dôležitá, najmä v chladných mesiacoch, keď teploty klesajú pod bod mrazu. Táto kvapalina zabraňuje zamrznutiu a poškodeniu chladiaceho systému vozidla a zaisťuje jeho správne fungovanie aj v extrémnych podmienkach.

Výber a používanie vhodnej nemrznúcej kvapaliny

Výber správneho typu a správneho používania nemrznúcej kvapaliny je nevyhnutný pre dlhodobú ochranu a optimálny výkon motorového vozidla. Existuje niekoľko kľúčových bodov a odporúčaní, ktoré by mal každý motorista brať do úvahy pri výbere a používaní nemrznúcej kvapaliny.

Typy nemrznúcich kvapalín:

Chladiace kvapaliny boli kedysi dávno rozdelené podľa toho, či boli určené do motorov s hliníkovými hlavami, alebo nie. Dnes sú v produkcii a na cestách vo výraznej miere motory celohliníkové. Chladiaca kvapalina preto musí mať špecifickú normu, ktorú musí splniť, aby motoru „neublížila“.

Technológie nemrznúcich kvapalín na súčasnom trhu:

Existujú 3 hlavné technológie:

 • Produkty s minerálnymi aditívami (1er prix) - IAT
 • Produkty s organickými aditívami - OAT
 • Hybridné produkty (zmesy minerálnych a organických aditív) – HOAT

 

Kvalita nemrznúcich kvapalín:

V súčasnom hodnotení kvality nemrznúcich kvapalín sa uvádzajú tri skupiny podľa ich chemického zloženia a sú zaradené nasledovne:

 • N -  Základná skupina
 • NF - Skupina bez obsahu dusičnanov (dodatočne aj možno bez obsahu amínov a fosfátov)
 • SNF - Skupina bez obsahu kremičitanov (dodatočne aj možno bez obsahu amínov, fosfátov a dusičnanov)

 

Požiadavky na nemrznúcu kvapalinu:

 • Musí spĺňať špecifikácie a normy-je certifikovaná
 • Je dobre tepelne vodivá
 • Má vysoké špecifické teplo
 • Je stála v širokom rozsahu od – 40 °C do + 120 °C
 • Chráni kovy a zliatiny proti korózii
 • Je kompatibilná s tesnením
 • Neutralizuje kyslosť
 • Nevytvára kal
 • Je chemicky stabilná
 • Je ekologicky prijateľná pre životné prostredie

 

Farba nemrznúcej kvapaliny:

Nemrznúce kvapaliny sa od seba líšia zafarbením, preto ich dokážeme ľahko rozoznať. Práve farba nemrznúcej kvapaliny zohráva pri jej výmene a dopĺňaní dôležitú úlohu, pretože do auta by ste vždy mali dopĺňať iba kvapalinu rovnakej farby, aká v ňom už je.

G10 - žltú chladiacu kvapalinu nájdeme najmä v starších motoroch, ktoré nemajú hlavy na valcoch zo zliatiny hliníka a jej zloženie je podľa toho špecificky upravené.

G11 - modro-zelená nemrznúca zmes je dobrým výberom pre novšie motory, ktoré už majú hlavy na valcoch vyrobené zo zliatín hliníka.

G12 - červená chladiaca kvapalina je určená pre novšie vozidlá s hliníkovými hlavami, kde šetrí zliatiny z mäkkých kovov, gumené tesnenie a plastové časti.

G12+ - fialová chladiaca kvapalina má rovnaké vlastnosti ako červená G12, líši sa od nej iba zafarbením.

G13 - fialová kvapalina je modernou zmesou do nových áut, ktorá veľmi účinne chráni kovové časti proti korodovaniu. Môže tiež nahradiť akýkoľvek iný typ chladiacej kvapaliny v starších vozidlách.

Ako nemrznúca kvapalina chráni váš motor

Nemrznúca kvapalina je kľúčovou súčasťou údržby motorového vozidla, ktorá zohráva viacero dôležitých úloh v chladiacom systéme auta. Táto kvapalina chráni motor vozidla pred poškodením spôsobeným extrémnymi teplotami a koróziou.

Tu sú hlavné spôsoby, ako nemrznúca kvapalina chráni motor:

Prevencia zamŕzania: Ako naznačuje jej názov, hlavnou funkciou nemrznúcej kvapaliny je zabránenie zamrznutiu chladiaceho systému vozidla pri nízkych teplotách. Zamrznutie vody v systéme by viedlo k rozpínaniu, čo by mohlo spôsobiť prasknutie motorových blokov, chladičov alebo iných súčastí chladiaceho systému. Použitím nemrznúcej kvapaliny, ktorá znižuje bod mrazu chladiacej kvapaliny, sa tomuto riziku predchádza.

Zabraňuje prehriatiu: Nemrznúca kvapalina tiež zvyšuje bod varu chladiacej kvapaliny, čo pomáha predchádzať prehriatiu motora pri vysokých teplotách. Efektívne odvádza teplo z motorového bloku a umožňuje jeho odvod do okolia prostredníctvom chladiča.

Korózna ochrana: Chladiace kvapaliny sú formulované s prísadami, ktoré pomáhajú chrániť kovové súčasti chladiaceho systému pred koróziou a usadeninami. Tieto prísady vytvárajú ochrannú vrstvu na vnútorných povrchoch chladiaceho systému, čo pomáha predchádzať korózii, erózii a usadeninám, ktoré by mohli inak obmedziť prietok kvapaliny a znížiť účinnosť chladenia.

Účinnosť čerpadla: Niektoré nemrznúce kvapaliny obsahujú prísady, ktoré pomáhajú udržiavať správnu viskozitu chladiacej kvapaliny, čo zaisťuje, že vodné čerpadlo pracuje efektívne a zaisťuje správny tok kvapaliny v systéme. Toto znižuje opotrebenie a predlžuje životnosť týchto komponentov.

Stabilita pri rôznych teplotách: Nemrznúca kvapalina udržiava svoje ochranné vlastnosti a výkonnosť v širokom rozsahu teplôt, čo zaisťuje konzistentnú ochranu motora bez ohľadu na vonkajšie teplotné podmienky.

Pre správnu ochranu motora v zime by ste mali:

Kontrolovať úroveň a stav nemrznúcej kvapaliny: Pravidelne kontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a jej stav. Ak je kvapalina zakalená alebo má nečistoty, môže to znamenať, že je čas na jej výmenu.

Správne miešanie: Nemrznúca kvapalina sa mieša zvyčajne s destilovanou vodou v pomere 50/50, ale niektoré vozidlá alebo extrémne klimatické podmienky môžu vyžadovať iné pomery.

Pravidelná kontrola a výmena: Chladiaca kvapalina by mala byť kontrolovaná aspoň raz ročne a vymieňaná podľa servisného intervalu odporúčaného výrobcom. Tým sa zabezpečí, že antikorózne a iné ochranné vlastnosti kvapaliny zostanú účinné.

Vybrať správny typ: Použite typu nemrznúcej kvapaliny odporúčanej výrobcom vášho vozidla, pretože rôzne motory môžu vyžadovať špecifické typy kvapalín.

Ochrana životného prostredia: Nemrznúca kvapalina je toxická a môže byť škodlivá pre životné prostredie. Pri výmene alebo dopĺňaní kvapaliny dbajte na to, aby ste zachytili a recyklovali starú kvapalinu podľa miestnych predpisov.

Zimná údržba vozidla by mala zahŕňať nielen kontrolu nemrznúcej kvapaliny, ale aj celkovú kontrolu chladiaceho systému vrátane hadíc a tesnení.

Čo by mal vedieť každý motorista?

Kedy je potrebné vymeniť chladiacu kvapalinu

Po určitom čase chladiaca kvapalina stráca svoju účinnosť, pretože prísady, ktoré sú v nej, sa postupne odparia alebo zmenia svoje chemické zloženie. Preto je potrebné chladiacu kvapalinu pravidelne kontrolovať a meniť, a to najmä pred zimou, keď je dôležité premeranie bodu mrazu. K tomu slúži hustomer, do ktorého nasajete vzorku kvapaliny a odčítate hodnotu. Bežne sa odporúča, aby sa chladiaca kvapalina vymieňala každé tri roky, no moderné zmesi ako G12 a G13 môžu vydržať až päť rokov alebo približne 250 000 km. Aj napriek tomu, že niektorí výrobcovia môžu uvádzať, že ich chladiaca kvapalina vydrží celý život vozidla, je vhodné ju po čase nahradiť, najlepšie v odbornom servise. Štandardné 4-valcové motory zvyčajne potrebujú 6 až 10 litrou chladiacej kvapaliny.

Kedy je potrebné doliať chladiacu kvapalinu

Na nedostatok chladiacej kvapaliny vás zväčša upozorní „kontrolka“ na prístrojovom paneli. Ale dá sa to aj vizuálne. Nádoba na dolievanie je totiž transparentná a obsahuje rysky maximálnej (MAX) a minimálnej (MIN) hladiny. Ak je kvapaliny málo, môže dôjsť k zavzdušneniu systému, zhoršeniu chladenia a výpadkom kúrenia. Ak dôjde k väčšej strate kvapaliny z dôvodu netesnosti chladiaceho okruhu, je najlepšie s autom zastaviť a vypnúť motor. Ak potrebujete prejsť už len zopár kilometrov, dá sa to za predpokladu, že budete pozorne sledovať teplotu motora. K vážnejším poškodeniam dochádza až vtedy, keď teplota stúpne asi na 115 stupňov Celzia. V kritickej situácii môžete doliať do chladiaceho okruhu aj čistú vodu. Platí totiž pravidlo, že je lepšie doliať aspoň niečo, ako jazdiť bez kvapaliny.

Ktoré chladiace kvapaliny možno vzájomne miešať

Výrobcovia neodporúčajú nemrznúce kvapaliny kombinovať, ale ak zmiešate tie typy kvapalín, ktoré majú podobné vlastnosti nestane sa nič vážne. Stačí ak sa budete orientovať podľa farby. Teplé farby ako oranžová, červená alebo ružová sú miešateľné, podobne ako studené farby – zelená, zelenožltá alebo modrá.

Napríklad :

G11 môžete zmiešať s G12+.

G12 zas môžete doliať, aj keď používate G12+.

G12++ je zas kompatibilná s kvapalinou G13.

Pre istotu by ste však mali okrem farby skontrolovať aj označenie na štítkoch.

Nezabudnite, že pri dolievaní kvapaliny by mal byť motor studený alebo vlažný. Inak sa uvoľnením viečka vystavujete riziku vystreknutia horúcej chladiacej kvapaliny a popáleniu.

Ďalšie kroky na ochranu motoru vášho auta v zime.

Okrem používania nemrznúcej kvapaliny existujú aj ďalšie dôležité kroky, ktoré môžete podniknúť na ochranu vášho vozidla počas zimných mesiacov. Tieto kroky vám pomôžu minimalizovať riziko poškodenia vozidla v zime a zabezpečia jeho spoľahlivé a bezpečné fungovanie aj v najnáročnejších poveternostných podmienkach.

1. Pravidelná kontrola batérie: Zimné teploty môžu výrazne znížiť výkon batérie, čo môže sťažiť štartovanie motora. Skontrolujte stav batérie ešte pred začiatkom zimy, aby ste sa vyhli problémom s naštartovaním.

2. Udržiavanie čistoty a mazania dverových tesnení: Aby ste zabránili zamŕzaniu dverových tesnení a zamedzili ich prilepeniu, použite vhodný mazací prostriedok alebo silikónový sprej. To pomôže zachovať tesnenia v dobrom stave a uľahčí otváranie dverí v mrazivom počasí.

3. Používanie zimných pneumatík: Zimné pneumatiky poskytujú lepšiu trakciu, brzdenie a ovládateľnosť vo vozidle na snehu, ľade a pri nízkych teplotách. Ich použitie je kľúčové pre bezpečnú jazdu v zime.

4. Kontrola a údržba svetiel: Kratšie dni a horšie poveternostné podmienky znamenajú, že dobrá viditeľnosť je v zime ešte dôležitejšia. Uistite sa, že všetky svetlá sú čisté a plne funkčné.

5. Kontrola a doplnenie kvapalín: Okrem chladiacej kvapaliny skontrolujte aj hladiny ostatných kvapalín, ako sú brzdová kvapalina a kvapalina do ostrekovačov s nemrznúcou prísadou.

6. Kontrola stavu bŕzd: Zima a zasnežené alebo zľadovatené cesty môžu byť náročné pre brzdný systém. Pred zimou je dôležité nechať si skontrolovať brzdy, aby ste zabezpečili ich optimálnu funkčnosť.

7. Starostlivosť o čistotu auta: Soľ a chemikálie používané na cestách môžu spôsobiť koróziu a poškodenie karosérie, preto pravidelne umývate svoje auto, nezabudájte aj na spodok

8. Dostatok paliva: Udržiavajte nádrž aspoň polovične plnú, aby ste zamedzili zamrznutiu vodnej pary v nádrži na palivo.

.

 

 


Prečítajte si tiež

x

Novinky emailom

Vložte Vašu e-mail adresu a dostávajte novinky.
x

Váš nákupný košík


UPOZORNENIEPrebehla aktualizácia cien a skladovej dostupnosti tovarov z Vášho košíka.

Prosím, prekontrolujte si nákupný košík.


x

Strážiť dostupnosťZadajte e-mail a my vás upozorníme, keď bude tento produkt opäť dostupný.
Vyplňte e-mail
O D O S L A N É