Skopírované do schránky
Facebook
Twitter
Skopírovať odkaz

Pokuty, strašiak vodičov (zoznam)

Pokuty, ktoré nikoho nepotešia, hlavne pred výplatou.

Asi každému vodičovi sa občas stane, že sa dopustí priestupku a všímavá dopravná hliadka ho zastaví a po dokázaní priestupku mu vystaví blokovú pokutu, ktorú treba zaplatiť na mieste. Nepríjemné, ale stáva sa.

Aké pokuty poznáme?

Pokuty za dopravné priestupky sa líšia podľa závažnosti, spôsobu spáchania, následkov a okolností. Policajt môže uložiť pokutu v blokovom konaní na mieste, ak je priestupok dokázaný a vodič je ochotný ju zaplatiť. V takom prípade sa používa sadzobník pokút, ktorý určuje minimálnu a maximálnu výšku pokuty pre každý priestupok zvlášť. Pokuty sa pohybujú od 10 eur za drobné porušenia, ako je napríklad nesprávne parkovanie, až do 1 000 eur za vážne porušenia, ako je napríklad jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog.

Niektoré najznámejšie pokuty

•  Pokuta za jazdu bez platnej technickej kontroly alebo emisnej kontroly je 100 eur v blokovom konaní a 200 eur v rozkaznom konaní
•  Pokuta za jazdu bez platnej poistky zodpovednosti je 330 eur v blokovom konaní a 660 eur v rozkaznom konaní
•  Pokuta za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog je 200 až 1000 eur v blokovom konaní a 500 až 5000 eur v rozkaznom konaní. Okrem toho môže byť uložený aj zákaz činnosti alebo odobratý vodičský preukaz
•  Pokuta za prekročenie povolenej rýchlosti je 20 až 650 eur v blokovom konaní a 50 až 750 eur v rozkaznom konaní. Výška pokuty závisí od miery prekročenia rýchlosti a miesta, kde bol priestupok spáchaný
•  Pokuta za nesprávne parkovanie je 30 eur v blokovom konaní a 60 eur v rozkaznom konaní. Ak je vozidlo zaparkované na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím, pokuta je 100 eur v blokovom konaní a 200 eur v rozkaznom konaní
•  Pokuta za nezastavenie na znamenie policajta je 100 eur v blokovom konaní a 200 eur v rozkaznom konaní.

Ak vodič odmietne zaplatiť pokutu na mieste, alebo ak ide o závažnejší priestupok, ktorý sa nedá riešiť blokovou pokutou, policajt môže uložiť pokutu v riadnom správnom, rozkaznom konaní. V tomto prípade sa policajt riadi zákonom o cestnej premávke, ktorý stanovuje minimálnu a maximálnu výšku pokuty pre každú skupinu priestupkov. Pokuty sa pohybujú od 60 eur za menej závažné priestupky, ako je napríklad nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, až do 3 300 eur za najzávažnejšie priestupky, ako je napríklad spôsobenie smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví.

Akým spôsobom môžete zaplatiť pokutu?

Pokutu môžete zaplatiť rôznymi spôsobmi, podľa toho, akým spôsobom bola uložená. Pokuty uložené v blokovom konaní na mieste sa môžu platiť hotovosťou (do 300 eur), poštovým poukazom, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke.  Pokuty uložené v riadnom správnom konaní sa musia platiť prevodom z účtu v banke. V oboch prípadoch je potrebné uviesť správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v rozkaze o uložení pokuty.

Vodič má možnosť zaplatiť nižšiu pokutu, ak ju zaplatí rýchlo, čiže v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu budú na bankový účet pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokut a tým sa pokuta považuje za uhradenú v plnej výške. Ak pokuta nebude zaplatená do termínu splatnosti, budú na jej zaplatenie požité vymáhanie podľa zákona. Celá výška pokuty sa tak nepriamo navýši o náklady na jej vymoženie.

Zaujímavosti z oblasti pokút za priestupky

Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac. Takéto prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti sa radí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Znamená to, že sa to bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti či preskúmanie zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.

Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší povinné prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude riešiť v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti.


Prečítajte si tiež

x

Novinky emailom

Vložte Vašu e-mail adresu a dostávajte novinky.
x

Váš nákupný košík


UPOZORNENIEPrebehla aktualizácia cien a skladovej dostupnosti tovarov z Vášho košíka.

Prosím, prekontrolujte si nákupný košík.


x

Strážiť dostupnosťZadajte e-mail a my vás upozorníme, keď bude tento produkt opäť dostupný.
Vyplňte e-mail
O D O S L A N É