Pridajte sa k nám. COMCO do svojho tímu v Trnave hľadá skladníkov a predajcov. Kliknite pre viac informácií.
Skopírované do schránky
Facebook
Twitter
Skopírovať odkaz

Aká pokuta vás môže čakať za dopravný priestupok?

Pokuta, temná stránka vodičovho života.

Najčastejšie pokuty v doprave: Koľko zaplatíte za porušenie predpisov?

Cestná premávka je plná pravidiel a predpisov, ktoré majú zaistiť bezpečnosť a plynulosť dopravy. Ak ich vodiči nedodržiavajú, riskujú nielen svoje zdravie a životy, ale aj vysoké pokuty, ktoré im môže uložiť polícia. V tomto článku sa pozrieme na najčastejšie dopravné priestupky a sankcie, ktoré za ne hrozia.

Prekročenie rýchlosti

 • Jedným z najbežnejších prehreškov je prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, ktorá je vyznačená dopravnou značkou. Rýchlosť je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú závažnosť a následky dopravných nehôd. Preto je dôležité dodržiavať stanovené limity, ktoré sa líšia podľa typu cesty, obce, počasia a iných okolností.
 • Pokuta za prekročenie rýchlosti závisí od toho, o koľko ste ju prekročili a kde ste sa dopustili priestupku. Ak ste prekročili rýchlosť o 10 km/h a menej, zaplatíte 30 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 10 km/h, ale menej ako 20 km/h, zaplatíte 60 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 20 km/h, ale menej ako 40 km/h, zaplatíte 150 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 40 km/h, zaplatíte 250 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 50 km/h, zaplatíte 500 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 60 km/h, zaplatíte 650 eur.
 • Tieto pokuty sa vzťahujú na prekročenie rýchlosti mimo obce. V obci sa pokuty zvyšujú o 50 percent. To znamená, že ak ste prekročili rýchlosť o 10 km/h a menej, zaplatíte 45 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 10 km/h, ale menej ako 20 km/h, zaplatíte 90 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 20 km/h, ale menej ako 40 km/h, zaplatíte 225 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 40 km/h, zaplatíte 375 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 50 km/h, zaplatíte 750 eur. Ak ste prekročili rýchlosť o viac ako 60 km/h, zaplatíte 975 eur.

 

Telefonovanie za volantom

 • Ďalším častým priestupkom je používanie mobilného telefónu alebo iného elektronického zariadenia za volantom bez systému voľných rúk (hands-free). Toto správanie je veľmi nebezpečné, pretože odvádza pozornosť vodiča od situácie na ceste a znižuje jeho reakčnú schopnosť. Podľa štatistík je telefonovanie za volantom jednou z hlavných príčin dopravných nehôd.
 • Pokuta za telefonovanie za volantom je 60 eur. Táto pokuta sa vzťahuje aj na iné formy manipulácie s mobilným telefónom alebo iným elektronickým zariadením, ako je napríklad písanie správ, surfovanie na internete, pozeranie videí, fotografovanie, hranie hier a podobne. Vodič môže používať mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenie za volantom iba v prípade, že je pripojený k systému voľných rúk, ktorý umožňuje ovládať zariadenie hlasom alebo tlačidlami na volante. Vodič môže tiež používať mobilný telefón alebo iné elektronické zariadenie za volantom v prípade, že je vozidlo zastavené a vypnuté.

 

Nedanie prednosti chodcovi

 • Ďalším priestupkom, ktorý sa často vyskytuje v cestnej premávke, je nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov. Tento priestupok je veľmi nebezpečný, pretože ohrozuje životy a zdravie chodcov, ktorí sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Vodiči by mali byť vždy opatrní a pozorní pri blížení sa k priechodom pre chodcov a rešpektovať ich právo na prednosť.
 • Pokuta za nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, je 60 eur. Ak vodič ohrozí chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pokuta sa zvyšuje na 150 eur. Ak vodič spôsobí chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, úraz, pokuta sa zvyšuje na 250 eur. Ak vodič spôsobí chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, smrť, pokuta sa zvyšuje na 500 eur.

Zákaz predchádzania

 • Pokuta za zákaz predchádzania je jednou z najvyšších pokút, ktoré môžu byť uložené vodičovi za dopravný priestupok. Zákaz predchádzania znamená, že vodič nesmie predbiehať iné vozidlá, ktoré idú v rovnakom smere, ak je to zakázané dopravnou značkou, dopravným zariadením alebo vodorovným dopravným značením (pozdĺžna súvislá čiara). Zákaz predchádzania sa vzťahuje aj na jazdu v protismere na jednosmernej ceste.
 • Podľa zákona o cestnej premávke, vodičovi, ktorý poruší zákaz predchádzania, hrozí pokuta vo výške 100 eur. Ak vodič ohrozí alebo obmedzí iného účastníka cestnej premávky, pokuta sa zvýši na 150 eur. Ak vodič spôsobí dopravnú nehodu, pokuta sa môže zvýšiť až na 1000 eur a môže mu byť zadržaný vodičský preukaz alebo uložený zákaz viesť motorové vozidlá.
 • Zákaz predchádzania je dôležitým pravidlom, ktoré zabezpečuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vodič by mal rešpektovať tento zákaz a predbiehať len v prípadoch, keď je to povolené a bezpečné. Predchádzanie je povolené len na miestach, kde je vodorovné dopravné značenie prerušované, alebo kde je dopravná značka alebo dopravné zariadenie, ktoré umožňuje predchádzanie. Vodič by mal tiež dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od predchádzaného vozidla, zvýšiť rýchlosť len primerane, použiť smerové svetlá a vrátiť sa do svojho jazdného pruhu čo najskôr

Pokuty za iné dopravné priestupky, čo by ste mali vedieť

Cestná doprava je regulovaná zákonom o cestnej doprave, ktorý stanovuje pravidlá a sankcie za porušovanie týchto pravidiel. Väčšina vodičov vie, že za prekročenie rýchlosti, telefonovanie za volantom alebo nedanie prednosti chodcom hrozia vysoké pokuty. No existujú aj iné dopravné priestupky, ktoré by ste nemali podceňovať. Predstavíme vám teraz niektoré z nich a povieme, aké pokuty za ne môžu byť uložené.

Pokuta za jazdu bez technickej kontroly

 • Každé vozidlo musí podliehať pravidelnej technickej kontrole, ktorá overuje jeho technický stav a bezpečnosť. Ak vodič jazdí s vozidlom, ktoré nemá platnú technickú kontrolu, môže dostať pokutu až do výšky 200 eur
 • Navyše, ak je vozidlo v takom zlom stave, že ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, môže byť odstavené a vodičovi môže byť zadržané osvedčenie o evidencii vozidla.


Pokuta za jazdu bez poistenia

 • Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonnou povinnosťou každého vlastníka vozidla. Ak vodič jazdí s vozidlom, ktoré nie je poistené, môže dostať pokutu až do výšky 330 eur.
 • Okrem toho, ak spôsobí dopravnú nehodu, musí sám uhradiť všetky škody, ktoré vznikli na jeho vozidle, na vozidlách iných účastníkov nehody, na majetku tretích osôb alebo na zdraví a živote ľudí


Pokuta za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo drog

 • Jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog je jedným z najzávažnejších dopravných priestupkov, ktorý môže mať fatálne následky. Zákon o cestnej doprave stanovuje, že vodič nesmie jazdiť, ak má v krvi viac ako 0,0 promile alkoholu alebo ak je pod vplyvom drog alebo iných návykových látok. Ak vodič poruší tento zákaz, môže dostať pokutu až do výšky 1000 eur a môže mu byť zadržaný vodičský preukaz, môže mu byť zakázané viesť motorové vozidlá na dobu od šiestich mesiacov do troch rokov a môže mu byť uložený trest odňatia slobody až do výšky dvoch rokov.

Pokuta za nezastavenie na znamenie policajta

 • Vodič je povinný zastaviť na znamenie policajta, ktorý riadi cestnú premávku alebo vykonáva dopravnú kontrolu. Ak vodič ignoruje znamenie policajta a nezastaví, môže dostať pokutu až do výšky 150 eur.
 • Ak vodič úmyselne ujde policajtovi, môže dostať pokutu až do výšky 500 eur a môže mu byť zadržaný vodičský preukaz.


Pokuta za nezapnuté bezpečnostné pásy

 • Bezpečnostné pásy sú základným prostriedkom ochrany vodiča a cestujúcich pri dopravnej nehode. Zákon o cestnej doprave ukladá povinnosť zapnúť si bezpečnostný pás všetkým osobám, ktoré sa nachádzajú vo vozidle. Ak vodič alebo cestujúci nespĺňa túto povinnosť, môže dostať pokutu až do výšky 50 eur.

 

Na záver

V tomto článku sme vám predstavili niektoré z dopravných priestupkov, ktoré by ste mali vedieť a vyhýbať sa im. Pokuty za tieto priestupky sú vysoké a môžu vám spôsobiť nielen finančné problémy, ale aj problémy so zákonom. Preto dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, buďte ohľaduplní a opatrní a jazdite bezpečne.


Prečítajte si tiež

x

Novinky emailom

Vložte Vašu e-mail adresu a dostávajte novinky.
x

Váš nákupný košík


UPOZORNENIEPrebehla aktualizácia cien a skladovej dostupnosti tovarov z Vášho košíka.

Prosím, prekontrolujte si nákupný košík.


x

Strážiť dostupnosťZadajte e-mail a my vás upozorníme, keď bude tento produkt opäť dostupný.
Vyplňte e-mail
O D O S L A N É