Pridajte sa k nám. COMCO do svojho tímu v Trnave hľadá skladníkov a predajcov. Kliknite pre viac informácií.
Skopírované do schránky
Facebook
Twitter
Skopírovať odkaz

Lambda sonda: Ako funguje a prečo je dôležitá ?

Súčiastka, ktorá je nevyhnutná pre správny chod motora.

Čo je to lambda sonda

Lambda sonda predstavuje kľúčový komponent moderných automobilov, zabezpečujúci optimálnu efektivitu spaľovania a minimalizáciu emisií. Jej úlohou je monitorovanie obsahu kyslíku vo výfukových plynoch, čo umožňuje presnú reguláciu pomeru paliva a vzduchu vstrekovaného do spaľovacej komory. Tým sa dosahuje nielen efektívnejšie spaľovanie, ale aj zníženie emisií škodlivých látok.

Ako funguje lambda sonda v aute

Hlavné funkcie lambda sondy :

 • Meranie hladiny kyslíka: Lambda sonda poskytuje riadiacej jednotke motora (ECU) informácie o hladine kyslíka vo výfukových plynoch, čo umožňuje presné nastavenie palivovej zmesi.
 • Optimalizácia výkonu a emisií: Vďaka údajom z lambda sondy môže riadiaca jednotka motora (ECU) zabezpečiť efektívne spaľovanie a nízke emisie.

 

Princíp lambda sondy

Lambda sonda je senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom nachádzajúcim sa v okolí motora, pričom pomocou chemickej reakcie vytvára elektrický signál, ktorý je odoslaný riadiacej jednotke motora (ECU). Po tom, ako dostane riadiaca jednotka signál od lambda sondy, upraví pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov pomer paliva a vzduchu vo valcoch motora tak, aby sa dosiahol ideálny pomer vzduchu k palivu (tzv. lambda hodnota), ktorý je optimálny pre spaľovanie a redukciu emisií. 

Väčšina novších vozidiel má dve lambda sondy. Prvá (regulačná) sa nachádza na výfuku pred katalyzátorom a slúži na okamžitú reguláciu palivovej zmesi (ako je popísané vyššie). Druhá (diagnostická) sa nachádza za katalyzátorom a slúži ku kontrole jeho účinnosti. 

Existujú 3 typy lambda sondy, ktoré rozdeľujeme podľa teploty prevádzky:

Jednoduchá lambda sonda:

Jednoduchá sonda patrí medzi najstaršie vyrábané typy lambda sond. Táto lambda sonda funguje až po tom, ako sa zohreje na svoju prevádzkovú teplotu pomocou výfukových plynov, čo však môže trvať aj niekoľko minút. Spoznať ju môžete podľa toho, že má buď jeden alebo dva drôty.

Vyhrievaná lambda sonda:

Vyhrievaná sonda má elektrické vyhrievanie, takže sa dostane na prevádzkovú teplotu za niekoľko sekúnd a tak nepotrebuje na dosiahnutie svojej prevádzkovej teploty absorbovať teplo výfukových plynov.

Planárna lambda sonda:

Planárna sonda sa skladá z keramických fólií, v ktorých je zabudované vyhrievanie. Táto sonda sa zohreje na prevádzkovú teplotu behom 10 sekúnd.

Vyhrievané sondy majú tri alebo štyri drôty. Podľa farby drôtov je možné tiež  určiť to, o akú sondu sa jedná. Ak je drôt fialový, čierny, šedý alebo biely jedná sa o sondu s oxidom zirkoničitým, ak je červený tak sa jedná o sondu s oxidom titaničitým.

Čo robiť, keď nastane porucha lambda sondy?

Porucha lambda sondy môže mať viacero príčin. Jednou z nich je prirodzené opotrebovanie, ako v podstate u každej súčiastky či komponentu. Lambda sonda je navyše vystavovaná výfukovým plynom a vysokým teplotám, čo nie je práve najpriateľskejšie prostredie. Porucha ale môže vzniknúť aj ako následok upchatého palivového filtra, vniknutím kvapaliny do dielu, koróziou kontaktov či chybnou montážou, po ktorej je uvoľnené tesnenie sondy alebo zlomený vodič. Ak je teda potrebná nová lambda sonda, jej výmenu radšej nechajte na odborníkov. 

Poruchy lambda sondy môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, ktorými môžu byť:

 • Vniknutie vody, oleja alebo soli do senzora, čo môže poškodiť jeho citlivé komponenty.
 • Používanie nekvalitného paliva, ktoré môže viesť k usadeninám na senzore.
 • Mechanické poškodenie v dôsledku nárazu alebo vibrácií.
 • Poškodenie káblového zväzku vedúceho od sondy môže spôsobiť prerušenie signálu do riadiacej jednotky motora (ECU).
 • Prirodzené opotrebovanie: Všetky súčiastky sa postupne opotrebúvajú a lambda sonda nie je výnimkou.
 • Vystavenie extrémnym podmienkam: Vystavenie vysokým teplotám a výfukovým plynom, má vplyv na opotrebovanie lambda sondy.
 • Zanesenie: Nečistoty, sadze, olej alebo nemrznúca zmesi môžu spôsobiť zanesenie sondy a znižovať jej presnosť.
 • Technické problémy: Napríklad upchatý palivový filter, vniknutie kvapaliny do súčiastky, korózia kontaktov, alebo chybná montáž môžu viesť k poruchám sondy

 

Keďže ide o dôležitý komponent, je na mieste otázka: „Ako zistím, že je zlá lambda sonda?“ 

Príznaky poruchy lambda sondy

 • Rozsvietenie kontrolky motora na palubnej doske.
 • Zvýšená spotreba paliva, keďže riadiaca jednotka motora (ECU) nemôže správne regulovať pomer paliva a vzduchu.
 • Znížený výkon motora a nerovnomerný chod.
 • Zvýšenie teploty výfukového systému čo môže viesť k poškodeniu katalyzátora.
 • Čierny dym, vychádzajúci z výfukového potrubia, indikujúci neúplné spaľovanie paliva.
 • Vysoké hodnoty škodlivých látok vo výfukových plynoch pri emisných testoch, čo môže viesť k nesplneniu emisných noriem a problémom pri technickej kontrole vozidla.

 

V aute, v ktorom sú dve sondy, môže byť niekedy poškodená len jedna z nich. Pokiaľ je to diagnostická lambda sonda, zasvietiť môže spomínaná kontrolka motora, keďže vznikne nesúlad medzi sondami, aj keď je chod motora či jeho výkon stále rovnaký. Sondy by totiž mali namerať rovnaké hodnoty. Ak tomu tak nie je, zrejme ide o poruchu katalyzátora a vtedy sonda reaguje rozsvietením kontrolky alebo prepnutím motora do núdzového režimu. Kontrolka motora tak môže byť signálom pre problém s diagnostickou sondou alebo s katalyzátorom. Normálny chod motora však napovedá skôr o poruche sondy.

Údržba a diagnostika lambda sondy

Aby sa predišlo problémom s lambda sondou, je dôležité pravidelne vykonávať jej kontrolu a údržbu.

Odporúčania na predchádzanie problémov :

 • Vizuálna kontrola lambda sondy a jej okolia za účelom identifikácie prípadných mechanických poškodení alebo znakov korózie.
 • Kontrola káblového zväzku vedúceho k sonde, aby sa zistila prípadná poškodenie izolácie alebo kontakty s horúcimi časťami motora.
 • Čistenie sondy od sadzí a iných nečistôt, ktoré môžu zhoršiť jej funkčnosť. Tento postup by mal byť vykonaný s opatrnosťou, aby nedošlo k poškodeniu senzora.
 • Výmena sondy pri zistení vážnych problémov alebo po dosiahnutí odporúčaného intervalu životnosti,
 • Pri diagnostike porúch lambda sondy je často využívané diagnostické vybavenie schopné čítať chybové kódy z riadiacej jednotky motora (ECU). Tieto kódy môžu poskytnúť presnejšie informácie o povahe a lokalizácii problému. V niektorých prípadoch môže byť potrebná aj osciloskopická analýza signálov sondy, aby sa overila jej správna funkčnosť.

 

Dôležitosť správneho fungovania lambda sondy

Správne fungujúca lambda sonda je nevyhnutná pre optimálny chod motora a minimalizáciu emisií. Jej porucha môže viesť nielen k zvýšenej spotrebe paliva a zníženiu výkonu motora, ale aj k vážnym poškodeniam katalyzátora a nesplneniu prísnych emisných noriem.. Preventívna údržba a včasná diagnostika môžu predísť mnohým problémom spojeným s lambda sondou. Pravidelná kontrola a výmena tohto dôležitého senzora podľa odporúčaní výrobcu zabezpečí, že váš motor bude fungovať efektívne a ekologicky, zatiaľ čo vy sa vyhnete nečakaným výdavkom na opravy.

Kedy vymeniť lambda sondu?

Životnosť lambda sondy je ovplyvnená okrem iného aj jej konštrukciou. Zatiaľ čo jednoduchá lambda sonda ma tendenciu dosiahnuť koniec svojej funkčnosti po prejdení približne 50 000 až 80 000 km, lambda sondy s vyhrievacím mechanizmom môžu efektívne fungovať oveľa dlhšie, a to až do vzdialenosti 150 000 až 200 000 km.

Ako sme už spomínali, dôležitým faktorom ovplyvňujúcim životnosť lambda sondy je aj kvalita používaného paliva a správne spaľovanie zmesi. Používanie nekvalitného paliva alebo problémy s unikajúcim motorovým olejom môžu výrazne skrátiť jej životnosť . V prípade, ak je potrebná výmeny lambda sondy, mala by byť vykonaná odborníkom, aby sa predišlo chybám, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu poškodeniu vozidla.

NEZABUDNITE! Lambda sondy sú zásadným prvkom pre správnu funkčnosť a emisnú efektívnosť motorového vozidla. Ich pravidelná kontrola a včasná výmena zabezpečujú, že motor bude pracovať efektívne a vozidlo bude spĺňať emisné štandardy. Ak sú tieto sondy poškodené a zostanú nevymenené, môže to mať vážne následky nielen pre výkon motora, ale aj pre životné prostredie.

 

 


Prečítajte si tiež

x

Novinky emailom

Vložte Vašu e-mail adresu a dostávajte novinky.
x

Váš nákupný košík


UPOZORNENIEPrebehla aktualizácia cien a skladovej dostupnosti tovarov z Vášho košíka.

Prosím, prekontrolujte si nákupný košík.


x

Strážiť dostupnosťZadajte e-mail a my vás upozorníme, keď bude tento produkt opäť dostupný.
Vyplňte e-mail
O D O S L A N É