Skopírované do schránky
Facebook
Twitter
Skopírovať odkaz

Ako vybrať najlepší motorový olej pre Váš motor

Správny olej - spokojný motor.

Motorový olej je jednou z najvýznamnejších prevádzkových kvapalín automobilu. Primárnym účelom motorového oleja je zníženie trenia najviac namáhaných pohyblivých častí motora a odvádzanie tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní nafty či benzínu. Vysoko kvalitné motorové oleje pre automobily prinášajú aj ďalšie benefity, ktoré prispievajú k optimálnej údržbe vozidla.

Základné funkcie motorového oleja

 • Motorový olej musí spĺňať niekoľko základných požiadaviek, aby zabezpečil správnu funkčnosť a ochranu motora:
 • Mazanie: Olej by mal efektívne znižovať trenie medzi pohyblivými dielmi motora, aby predlžil ich životnosť a znižoval opotrebenie.
 • Chladenie: Okrem systému chladenia motora tiež olej pomáha odvádzať teplo z najteplejších častí motora, ako sú piesty a valce.
 • Čistenie: Olej by mal udržiavať motor čistý tým, že odstraňuje sadze, oxidy a iné nečistoty, ktoré sa môžu počas prevádzky hromadiť.
 • Ochrana pred koróziou: Motorový olej by mal obsahovať prísady, ktoré chránia kovové časti motora pred koróziou a opotrebením.
 • Tesnenie: Olej pomáha tesniť medzery medzi valcom a piestom, čo zvyšuje účinnosť spaľovania a zabraňuje unikaniu paliva a spalín.
 • Tlmenie rázov: Olej môže pomôcť tlmiť šoky a vibrácie spôsobené normálnou prevádzkou motora.
 • Viskozita: Olej musí mať vhodnú viskozitu, ktorá umožňuje prácu motora pri rôznych teplotách – nízka viskozita pri nízkych teplotách pre ľahký štart a dostatočná viskozita pri vysokých teplotách pre efektívne mazanie.
 • Stabilita: Olej by mal byť termicky a oxidačne stabilný, aby si zachoval svoje vlastnosti aj pri vysokých teplotách a počas dlhodobej prevádzky.
 • Kompatibilita: Olej by mal byť kompatibilný s materiálmi, z ktorých je motor vyrobený, aby nepoškodzoval tesnenia, hadičky a iné časti motora.
 • Splnenie špecifikácií: Olej by mal spĺňať alebo prevyšovať normy a špecifikácie stanovené výrobcom vozidla a medzinárodnými štandardmi (napr. API, ACEA, atď.)

 

Ako si vybrať ten správny olej a čo je dôležité pri jeho výbere?

Pri výbere motorového oleja je preto dôležité zohľadniť typ vozidla, podmienky, v ktorých sa vozidlo používa, a odporúčania výrobcu. Na trhu existuje viacero výrobcov, ktorí ponúkajú širokú škálu motorových olejov, preto je kľúčové vyberať si s ohľadom na ich kvalitu. Čím viac typov motorov existuje, tým viac požiadaviek je kladených na motorové oleje.

Aj keď automobilové spoločnosti zvyknú propagovať určitú značku motorového oleja ako najvhodnejšiu, vedzte, že dôležitejšie ako značka sú špecifikácie a normy pre konkrétny typ vozidla, ktoré určujú výkonnostnú triedu, a viskozitu oleja. Pokiaľ sa tieto údaje na obale zhodujú s požiadavkami výrobcu motora, môžete ho bez obáv používať.

Pri výbere motorového oleja pre auto sa čoraz viac uprednostňujú oleje s nízkou viskozitou, ako je napríklad 0W-20, ktoré znižujú trenie pri nízkych teplotách a tým prispievajú k nižšej spotrebe paliva a redukcii emisií. Tieto oleje sú populárne hlavne kvôli ich environmentálnym výhodám. Avšak, nie všetky motory sú kompatibilné s týmito olejmi, obzvlášť staršie typy môžu mať s nimi problémy. Preto je kľúčové dodržiavať odporúčania a normy stanovené výrobcom auta resp. motora.

Ďalšou otázkou je, či zvoliť polosyntetický alebo plne syntetický olej. Polosyntetické oleje, ktoré sú vhodné skôr pre staršie motory, sú postupne na ústupe, kým moderné motory zvyčajne vyžadujú plne syntetické oleje kvôli ich výkonnostným charakteristikám.

Ak chcete rýchlo a jednoducho zistiť, aký olej použiť do vášho motora, vyhľadajte mazací plán výrobcu oleja, ktorý nájdete aj v našej poradni a do ktorého zadáte značku, model, rok výroby auta, prípadne motorizáciu, a ihneď sa načíta ponuka vhodných možností.

Pri nesprávne zvolenom motorovom oleji sa negatívne účinky prejavia po dlhšej dobe a budú sa dať napraviť len nákladnými opravami. Používanie správneho motorového oleja prispieva aj k úspore paliva, predchádza poruchám motora a zabezpečí dlhšiu životnosť katalyzátora.

Druhy motorových olejov, ich klasifikácia a špecifikácia

Motorové oleje možno klasifikovať podľa viacerých kritérií, ktoré zahŕňajú ich základnú chemickú štruktúru, viskozitné vlastnosti, výkonnostné charakteristiky a špeciálne prídavné látky. Tieto klasifikácie umožňujú používateľom vybrať najvhodnejší olej pre ich konkrétne použitie a typ motora.

Motorové oleja delíme na:

1. Minerálny olej:

Minerálny olej je základný typ motorového oleja získavaný spracovaním ropy. Je cenovo dostupný, avšak má obmedzené výhody voči moderným syntetickým olejom. Používa sa najmä v starších vozidlách.

2. Syntetický olej:

Syntetický olej je vyrobený umelým spracovaním chemických zlúčenín. Má lepšiu odolnosť voči vysokým teplotám, vysokým zaťaženiam a zabezpečuje lepšie mazanie pri nízkych teplotách. Jeho výkonnosť je konzistentná a predĺži životnosť motora.

3. Polosyntetický olej:

Polo-syntetický olej kombinuje výhody minerálneho oleja s niektorými výhodami syntetického oleja. Je to kompromis medzi cenou a výkonom, a je často používaný v modernejších vozidlách.

Výber podľa výkonnostnej triedy a viskozity:

Motorové oleje sú komplexné produkty, ktorých vlastnosti sú popísané množstvom technologických parametrov. Pre konečného užívateľa ale postačujú dve asi najdôležitejšie vlastnosti: viskozita a výkonnostná kategória oleja. Tieto parametre hrávajú kľúčovú úlohu v zabezpečení optimálnej starostlivosti o váš motor. Pozrime sa teda bližšie na triedy výkonu a viskozitu motorových olejov a ich význam pre rôzne typy motorov.

Viskozitná klasifikácia (SAE J300)

Viskozitná klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers) delí motorové oleje na zimné (W), letné a viacstupňové (napr. 5W-30), kde číslo pred "W" označuje chovanie oleja pri nízkych teplotách a číslo za "W" jeho viskozitu pri 100°C.  Pre klasifikáciu olejov používa táto norma 6 zimných tried značených číslom a ,, W "a 6 letných tried označených číslom.

Zimné triedy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W – určujú správanie oleja pri nízkych teplotách.

Letné triedy: 16, 20, 30, 40, 50, 60 – určujú použitie oleja pri letných teplotách.

Monográdový olej ( jednostupňový): označenie jednej triedy, letný alebo zimný.

Multigrádový olej ( viastupňový): kombinácia letnej a zimnej triedy (napr. 5W-40), celoročné použitie.

V súčasnej dobe sa takmer výhradne používajú motorové oleje viacstupňové.

Viskozitná špecifikácia SAE J300 je dôležitá a široko používaná, ale zďaleka nestačí na to, aby sme zvolili vhodný motorový olej pre konkrétny motor. Je to z toho dôvodu, že nám táto špecifikácia nič nehovorí o ďalších veľmi dôležitých vlastnostiach motorových olejov, ako je napr. ich oxidačná a termická stabilita, ochrana motora pred opotrebovaním a tvorbou usadenín atď. Týmito a aj inými parametrami sa zaoberajú výkonnostné klasifikácie motorových olejov.

Výkonnostné klasifikácie

Výkonnostné triedy sú normy, ktoré určujú, či je olej vhodný pre benzínové motory, naftové motory, pre motory s priamym vstrekovaním alebo udávajú, ako staré motory ich môžu používať.

API (American Petroleum Institute): Klasifikuje oleje do kategórií podľa ich výkonnosti a ochrany, ktorú poskytujú motoru. Napríklad, kategórie "S" (Service) sú určené pre benzínové motory a kategórie "C" (Commercial) pre dieselové motory.

ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles): Európska klasifikácia, ktorá poskytuje podrobnejšie informácie o výkonnosti olejov vzhľadom na špecifické požiadavky európskych motorov.  Podľa ACEA špecifikácia API plne nevyhovuje európskym typom motorov, ktoré sa od tých amerických líšia konštrukčne.

Firemné normy: Mnohí výrobcovia vozidiel majú svoje vlastné špecifikácie, ktoré sú často prísnejšie ako všeobecné klasifikácie: VW, MB, MAN, VOLVO, SCANIA, RENAULT, PSA, FIAT, GM atď.

Iné: MIL-L (americká armáda), ILSAC.

KLASIFIKÁCIA API

Ide o americkú normu, podľa tejto normy rozlišujeme motorové oleje podľa ich použitia:

oleje pre benzínové motory, označené písmenom „S“

oleje pre dieselové motory, označené písmenom „C“ 

Väčšina olejov je použiteľná pre oba typy motorov a je potom označená kombináciou oboch písmen, napr. SL/CF. Stupne výkonnosti sa riadia abecedou – čím ďalej od písmena A, tým je olej výkonnejší.

KLASIFIKÁCIA  ACEA 

Poskytuje detailný prehľad o výkonnosti a kvalite motorových olejov určených pre osobné a nákladné vozidlá. Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA) aktualizuje tieto špecifikácie pravidelne, aby odrážali najnovšie technologické pokroky a environmentálne normy.

Klasifikácia ACEA od roku 2004 rozdeľuje nové motorové oleje do troch skupín:

 • oleje pre zážihové a ľahké vznetové motory, označované „A/B“
 • oleje kompatibilné s katalyzátormi pre zážihové a ľahké vznetové motory, označované „C“  
 • oleje pre vysoko výkonné vznetové motory, označované „E“

 

Výkonnostný stupeň sa udáva číslom.

Tu je prehľad v súčasnosti používaných  výkonnostných tried ACEA:

A – Benzínové motory

B – Dieselové motory

C – Motory s katalyzátormi a filtrami pevných častíc (DPF)

E – Veľké dieselové motory nákladných vozidiel

Skupina A/B – benzínové a dieselové motory osobných automobilov

 • A1/B1 - Kategória olejov s veľmi nízkym trením a nízkou vysoko- tepelnou viskozitou. Oleje aditivované chránia pred tvorbou usadenín na piestoch, pred tvorbou kalov, pred opotrebovaním a oxidáciou pri vysokých teplotách. Spĺňa požiadavky na superľahký beh a úsporu paliva. Sú vhodné len pre niektoré motory.
 • A3/B3 - Motorové oleje s vysokou výkonnostnou rezervou, s vysokou stabilitou, pre najnáročnejšie podmienky, v súlade s odporúčaním výrobcov umožňuje predĺžené výmenné intervaly.
 • A3/B4 - Motorové oleje s vysokou výkonnostnou rezervou pre dieselové motory s priamym vstrekovaním, vhodné tiež pre použitie popísané v kategórii B3.
 • A5/B5 - Vysoko stabilné oleje s nízkou viskozitou a trením, s vysokou výkonnostnou úrovňou, určené pre predĺžené výmenné intervaly vo vysoko zaťažovaných zážihových a vznetových motoroch. Spĺňajú požiadavky na superľahký beh a na úsporu paliva. Vhodné len pre špeciálne konštruované motory.

 

Skupina C – benzínové a dieselové motory osobných automobilov

 • C1 - Motorové oleje s nízkou viskozitou a trením, s veľmi nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (napr. Mitsubishi, Mazda).
 • C2 - Motorové oleje s nízkou viskozitou a trením, s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (napr. PSA, Honda).
 • C3 - Motorové oleje s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu (napr. Hyundai, KIA, Honda, Suzuki)
 • C4 - Motorové oleje kompatibilné s katalyzátormi a s DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tieto oleje predlžujú životnosť týchto systémov (napr. Renault) - platí od r. 2006.
 • C5 - Motorové oleje pre osobné a ľahké vozidlá so stredným obsahom popola (Mid SAPS) zabezpečujúce zníženie spotreby paliva. Sú určené pre motory vybavené katalyzátormi a systémami na úpravu spalín. Špecifikácia definuje oleje určené pre vozidlá, v ktorých výrobcovia motorov povoľujú nízko- viskózne oleje s minimálnou HTHS viskozitou 2,6 mPa.s.

 

Skupina E – veľké dieselové motory

 • E4 – Vysoko stabilné motorové oleje pre nízko emisné motory Euro 1 až 5 s najnáročnejšou prevádzkou, v súlade s odporúčaním výrobcu umožňujú predĺžené výmenné intervaly. Vhodné pre motory bez DPF, pre niektoré motory s SCR a EGR.
 • E6 – Oleje s upravenou aditiváciou pre motory Euro 1 až Euro 6, tzv. formulácia „Low SAPS“ zabezpečuje ochranu filtrov pevných častíc pre extrémne predĺžené výmenné intervaly s kontrolou obsahu sulfátové- ho popola, síry a fosforu. Sú vhodné pre motory so systémom EGR, DPF a SCR. Trieda E6 sa obzvlášť odporúča pre motory s DPF systémami, ktoré spaľujú palivo s nízkym obsahom síry (50 ppm).
 • E7 – Vysoko stabilné motorové oleje pre nízkoemisné motory Euro 1 až 5 s najnáročnejšou prevádzkou, v súlade s odporúčaním výrobcu umožňujú predĺžené výmenné intervaly. Vhodné pre motory bez DPF, pre väčšinu motorov s SCR a EGR.
 • E9 – Najnovšia európska výkonnostná špecifikácia pre motory vybavené prídavnými systémami na úpravu spalín (tzv. „mid. SAPS“formulácia). Zlepšená odolnosť pred pôsobením sadzí a zlepšená ochrana pred tvorbou kalov. Sú vhodné pre motory bez aj s DPF a pre väčšinu motorov s EGR a SCR. Obzvlášť sa odporúča pre nízko- sírne palivo.

 

Dôležitosť správneho výberu motorového oleja podľa triedy ACEA

 • Zabezpečí kompatibilitu: S emisnými kontrolnými systémami, ako sú katalyzátory a DPF filtre, čím pomáha predchádzať ich predčasnému zlyhaniu a zabezpečuje dodržiavanie emisných noriem.
 • Poskytne adekvátnu ochranu: Proti opotrebeniu, korózii a tvorbe usadenín, čo prispieva k dlhšej životnosti motora a udržateľnosti vysokého výkonu.
 • Optimalizuje spotrebu paliva: Vďaka formuláciám zameraným na zníženie trenia a zlepšenie palivovej efektívnosti, čo je obzvlášť dôležité pre triedy A5/B5 a C1, C2.

 

Výber správnej triedy ACEA je kľúčový pre optimálnu ochranu a výkon motorov vozidiel. Každá trieda je navrhnutá s ohľadom na špecifické požiadavky a charakteristiky rôznych typov motorov, od osobných automobilov cez vozidlá s modernými systémami na zníženie emisií až po ťažké dieselové motory používané v komerčnom sektore.

Špecifikácia motorových olejov podľa použitia

 • Oleje pre osobné vozidlá: Navrhnuté pre bežné prevádzkové podmienky.
 • Oleje pre nákladné vozidlá a ťažké stroje: Formulované tak, aby vydržali náročnejšie podmienky a dlhšie intervaly výmeny.
 • Motorové oleje pre motocykle: Špeciálne formulované s ohľadom na jedinečné požiadavky motocyklových motorov, napríklad na prevádzku pri vyšších otáčkach.

 

Špecifikácia motorových olejov podľa špeciálnych prídavných látok

 • Oleje s nízkym obsahom popola (Low SAPS): Obsahujú menej sulfátového popola, fosforu a síry, sú vhodné pre vozidlá s katalyzátorom pre automobily so systémom DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalist)
 • Oleje s aditívami pre zlepšenie výkonu: Môžu obsahovať prísady zlepšujúce čistotu motora, ochranu proti opotrebeniu, antioxidačné vlastnosti, stabilitu pri vysokých teplotách a schopnosť znižovať trenie.
 • Detergenty a disperzanty: Pomáhajú udržiavať čistotu motora tým, že zabraňujú tvorbe usadenín a kalov.
 • Antioxidanty: Spomaľujú oxidačný rozpad oleja, čo predlžuje jeho životnosť a znižuje tvorbu usadenín.
 • Protišmykové látky: Pomáhajú chrániť časti motora, náchylné na poškodenie vysokými teplotami, ako sú steny valcov, hriadele, vačky a piestne krúžky. Táto prísada pôsobí ako ochranná vrstva, aby sa obmedzilo trenie v situáciách, keď dochádza k treniu kov na kov.
 • Prísady pre zlepšenie indexu viskozity: Zabezpečujú, že olej zostane dostatočne tekutý pri nízkych teplotách a dostatočne hustý pri vysokých teplotách.
 • Prísady proti peneniu: Zabraňujú tvorbe peny v oleji, ktorá by mohla znižovať jeho mazaciu schopnosť.

 

Výmena a kontrola oleja v aute a prečo je taká potrebná?

Počas jazdy dochádza k zmene viskozity a kvality oleja v dôsledku pôsobenia vzduchu, kondenzácie vody, kontaminácie palivom, sadzami a drobnými kovovými časticami, ktoré vznikajú trením medzi povrchmi pri práci motora. Tieto nečistoty sú z veľkej časti zachytené olejovým filtrom, ktorý však nemá neobmedzenú životnosť a práve preto je nevyhnutná pravidelná výmena oleja.

V oleji dochádza k oxidácii, ktorá spôsobuje úbytok mazivostných prísad (modifikátorov trenia), v dôsledku čoho klesajú aj lubrikačné vlastnosti oleja. Oxidácia sa zrýchľuje s rastúcou teplotou, najrýchlejšie k nej ale dochádza vo chvíľach, kedy sa horúce spaliny dostávajú do kontaktu so studeným olejom. Čím viac studených štartov absolvujete, tým rýchlejšie vám olej odíde – aj preto je potrebné pri autách, ktoré jazdia predovšetkým krátke trasy alebo v náročných horských terénoch, meniť olej častejšie. Zoxidovaný olej horšie maže, a teda prispieva k rýchlejšiemu opotrebovaniu motorových častí. Pôsobením vysokých teplôt sa ale v oleji tiež objavujú karbónové častice. Tie môžu upchať sací kôš olejového čerpadla a spôsobiť pokles tlaku v mazacej sústave. Vysoká oxidácia rovnako ako vysoké množstvo karbónových usadenín môžu viesť až k zadretiu motora. A práve tomu sa vyhnete včasnou a pravidelnou výmenou oleja.

Kedy vymeniť olej?

Pravidelná výmena motorového oleja v automobile je základnou údržbou porovnateľnou s dopĺňaním paliva či kvapaliny do ostrekovačov. Bežný interval pre výmenu oleja sa pohybuje od 10 000 do 20 000 kilometrov, avšak niektoré súčasné motory umožňujú jazdiť až 30 000 kilometrov pred ďalšou výmenou. Vymeniť olej skôr je však ideálne pred dosiahnutím 15 000 kilometrov, najmä v prípade vozidiel často používaných v mestskom prostredí. Dokonca aj keď auto neabsolvuje takúto vzdialenosť, olej by v motore nemal ostať dlhšie než jeden rok. Ignorovanie odporúčaného servisného intervalu pre výmenu oleja môže mať následky, hoci existujú aj jednotlivci, ktorí si dovolia prekročiť tento interval až na 60 000 kilometrov.

Cena výmeny oleja v servise sa môže líšiť, v závislosti od typu vozidla, zvoleného oleja a cenovej politiky servisu. Počas výmeny oleja by malo dôjsť aj k výmene filtrov, najmä olejového, no nie všetky servisy tejto procedúre venujú dostatočnú pozornosť.

Čo robiť keď sa rozsvieti kontrolka oleja na palubnej doske

Oranžová a červená kontrolka oleja

Ak sa vám na palubnej doske rozsvieti oranžová (niekedy je opisovaná aj ako žltá) kontrolka oleja, znamená to nízku hladinu oleja v motore. Odporúča sa preto zastaviť na benzínovej pumpe, kúpiť olej a doplniť jeho hladinu.

Červená kontrolka  znamená jediné – vážne riziko poškodenia vozidla, zastavte čo najskôr! Znamená to totiž nedostatočné mazanie motora, obvykle práve kvôli nízkej hladine oleja. Ideálne je zavolať odťahovú službu alebo ísť pešo na blízku benzínovú stanicu. A dokúpiť vhodný olej. Aj pri doplnení je však pravdepodobne nejaký problém v motore a nikto vám negarantuje, že po pár kilometroch olej nevytečie a budete mať ten istý problém. Kontrolka oleja môže varovať aj pred zadreným motorom!

Je potrebné pri výmene motorového oleja meniť aj olejový filter?

Je dôležité pravidelne vymieňať nielen motorový olej, ale aj olejový filter, pretože práve ten zachytáva nečistoty kovových častíc a usadenín, ktoré sa môžu hromadiť vo vašom motore. Čistý filter zaisťuje, že olej môže efektívne mazať motor a chrániť jeho pohyblivé časti, čo je kľúčové pre znižovanie trenia a predĺženie jeho životnosti. Filter tiež zabezpečuje, že olej môže voľne pretekať, čo vplýva na jeho výkonnosť . Upchatý filter, môže  spôsobiť vážne poškodenie motora. Pravidelná údržba a výmena oleja a filtra sú kľúčové pre dlhodobú funkčnosť a optimálny výkon motora vozidla.

Zopakujme si na záver...

 • motorový olej vyberajte podľa požiadaviek výrobcu vozidla v súlade s klimatickými a poveternostnými podmienkami,
 • vždy vymeňte len motorový olej správnej výkonnostnej triedy a viskozity a dopĺňajte len olej s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, ako je ten, ktorý je už prítomný v motore.
 • v záujme výraznej úspory paliva a na dosiahnutie vyššej účinnosti motora používajte viacstupňové motorové oleje so zimnou viskozitou (0W, 5W, prípadne 10W)
 • vo vozidle majte vždy 1 l vhodného motorového oleja, ktorý môžete v prípade potreby doplniť,
 • vyhnite sa miešaniu minerálnych a syntetických olejov.
 • dodržiavajte pravidelné termíny výmeny oleja (benzínové motory – cca 15 000 km, naftové motory 10 000 – 15 000 km) vrátane príslušného olejového filtra
 • motorový olej vo vozidle vymieňajte vždy, keď je motor dostatočne zohriaty, aby sa zabezpečilo maximálne prepláchnutie nečistôt. 
 • pri výmene motorového oleja je potrebné, aby zostalo v systéme minimálne množstvo použitého oleja, pretože ten môže mať negatívny vplyv na kvalitu nového oleja a zhoršiť jeho vlastnosti.
 • ak máte starší a jazdený motor, výber motorového oleja s vyššou viskozitou môže znížiť alebo dokonca eliminovať neželanú stratu motorového oleja.
 • použitie prísad zvyšujúcich výkon alebo znižujúcich trenie po výmene oleja sa NEODPORÚČA, pretože to môže spôsobiť narušenie rovnováhy v zložení motorového oleja a v konečnom dôsledku znížiť jeho účinnosť! Ak máte nové auto, môžete tiež prísť o záruku na motor a mazivo.
 • informáciu o výmene motorového oleja si vždy poznačte a v ideálnom prípade ju nalepte na vhodné miesto (kryt motora, spodná strana kapoty atď.)
 • hladinu motorového oleja kontrolujte pravidelne a merajte niekoľko minút po vypnutí motora a samozrejme, keď vozidlo stojí „na rovine“.

 

 

 

 

 


Prečítajte si tiež

x

Novinky emailom

Vložte Vašu e-mail adresu a dostávajte novinky.
x

Váš nákupný košík


UPOZORNENIEPrebehla aktualizácia cien a skladovej dostupnosti tovarov z Vášho košíka.

Prosím, prekontrolujte si nákupný košík.


x

Strážiť dostupnosťZadajte e-mail a my vás upozorníme, keď bude tento produkt opäť dostupný.
Vyplňte e-mail
O D O S L A N É